Добитници од 17.12.2018
17.12.2018

Добитници на наградите од 17.12.2018:
 0782193xx Тања Д. ЕЛЕКТРИЧЕН СКУТЕР #0094
 0783356xx Билјана Л. И. Cunga Lunga пакет производи #0082
 0707877xx Елизабета О. Cunga Lunga пакет производи #0351