Добитници од 14.12.2018
14.12.2018

Добитници на наградите од 14.12.2018:
 0754896xx Александра Н. Instax Camera #0019
 0755685xx Cunga Lunga пакет производи #0028
 0722498xx Јасмина Ц. Cunga Lunga пакет производи #0009