Добитници од 13.12.2018
13.12.2018

Добитници на наградите од 13.12.2018:
 0783702xx Софија Д. Таблет #0228

 0712388xx Билјана Ш. Д. Cunga Lunga пакет производи #81

0783707xx Татјана С. Cunga Lunga пакет производи #0033