Добитници од 21.11.2018
21.11.2018

Добитници на наградите од 21.11.2018 се:
0706011xx- Виле Р. Дрон
0775497xx – Мара У. Cunga Lunga пакет производи
0788031xx – Моника Н.Cunga Lunga пакет производи