Добитници од 19.11.2018
19.11.2018

Добитници на наградите од 19.11.2018 се:
0755867xx - Игор Г. Cunga Lunga пакет производи
 0782827xx - SMARTWATCH
0767649xx - Стамена П. Cunga Lunga пакет производи