Добитници од 12.11.2018
12.11.2018

Добитници на наградите од 12.11.2018 се:


077853808 Билјана Д. - Cunga Lunga пакет производи #0031 19:33:00
071306875 Баже Б. - SMARTWATCH #694 20:14:00
072224328 Благица Т. - Cunga Lunga пакет производи #0253 19:18:00